Tag Archives: update 70mai Pro có tốc độ

Cập nhật giá bán 70Mai pro 6/2019 Bản không có cục GPS : 1,490K thẻ nhớ 16G full lắp đặt Bản có cục GPS : 1900K thẻ nhớ 16G full lắp đặt  Cách 1 Update bằng APP  Step 1: Update your 70mai APP to Version 1.2.0 (If you had the latest app version already, please ignore this)-…