Tag Archives: Thực trạng lắp thiết bị giám sát hành trình trên ô tô tải trước giờ G

Sau công văn thúc giục báo cáo việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô từ Bộ GTVT, tình hình triển khai trên cả nước cho thấy còn nhiều khó khăn trước thời điểm áp dụng với các đối tượng tiếp theo từ 1/1/2016. Xe…