Tag Archives: LẮP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ CHO XE ÔTÔ TẢI TRƯỚC NGÀY 01-01-2016

Theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các phương tiện kinh doanh vận tải xe ô tô bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình. trước ngày 1/1/2016, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa…