Tag Archives: không cần lắp đặt

Tương lai gần thiết bị định vị sẽ là điều tất yếu mà tất cả phương tiện di chuyển đều phải lắp đặt. Bây giờ, các phương tiện 4 bánh trở lên đều phải gắn hộp đen khi lưu thông, và tiếp theo có thể là ràng buộc dành cho…