Tag Archives: Đường sắt lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên đầu máy

Tổng công ty Đường sắt VN và Công ty IVU (CHLB Đức) đang tiến hành lắp đặt thiết bị OBU (On board Unit) trên 392 đầu máy tại các xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, Yên Viên, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn. Đây là một trong các nội dung thuộc…